Camas City (Washington, WA)

USA > Washington > Camas City
City :Camas City
County :Clark County, Jefferson Parish
State :Washington (WA)
 
Land Area : 13.49 sq mi
Water Area : 1.76 sq mi
Latitude :45.6056603
Longitude :-122.4311693
 
Population (2010):19,355
Population Estimate (2012) :19,483
Population Density : 1,435.01/sq mi
Housing Units (2012) :7,072
Median Household Income (2012) :$80,184 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$89,587 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$315,100 (Washington : $272,900, USA : $181,400)

Camas City Zip Codes

98607 (27,899) 98671 (21,220) 98682 (52,893)