Zip Code 98934 (Washington, WA)

USA > Washington > Zip Code 98934
Zip Code : 98934
City :Kittitas city
County :Kittitas County
State :Washington (WA)
 
Land Area : 0.85 sq mi
Water Area : 0.00 sq mi
Latitude :46.9818706
Longitude :-120.4150529
 
Population (2010):1,117
Population Estimate (2012) :1,149
Population Density : 1,308.96/sq mi
Housing Units (2012) :489
Median Household Income (2012) :$33,980 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$34,009 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$139,300 (Washington : $272,900, USA : $181,400)