Zip Code 98394 (Washington, WA)

USA > Washington > Zip Code 98394
Zip Code : 98394
City :Key Center, Vaughn
County :Pierce County
State :Washington (WA)
 
Land Area : 5.55 sq mi
Water Area : 0.98 sq mi
Latitude :47.3105605
Longitude :-122.7784803
 
Population (2010):1,107
Population Estimate (2012) :1,474
Population Density : 199.61/sq mi
Housing Units (2012) :588
Median Household Income (2012) :$67,750 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$69,500 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$311,800 (Washington : $272,900, USA : $181,400)