Zip Code 99019 (Washington, WA)

USA > Washington > Zip Code 99019
Zip Code : 99019
City :Liberty Lake city
County :Spokane County
State :Washington (WA)
 
Land Area : 21.86 sq mi
Water Area : 1.21 sq mi
Latitude :47.6431746
Longitude :-117.0756196
 
Population (2010):9,502
Population Estimate (2012) :9,939
Population Density : 434.62/sq mi
Housing Units (2012) :4,153
Median Household Income (2012) :$85,799 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$94,793 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$309,700 (Washington : $272,900, USA : $181,400)