Zip Code 98850 (Washington, WA)

USA > Washington > Zip Code 98850
Zip Code : 98850
City :Rock Island city
County :Douglas County
State :Washington (WA)
 
Land Area : 22.70 sq mi
Water Area : 2.73 sq mi
Latitude :47.3099236
Longitude :-120.0759826
 
Population (2010):1,543
Population Estimate (2012) :1,514
Population Density : 67.98/sq mi
Housing Units (2012) :596
Median Household Income (2012) :$41,484 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$43,958 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$159,700 (Washington : $272,900, USA : $181,400)