Zip Code 98840 (Washington, WA)

USA > Washington > Zip Code 98840
Zip Code : 98840
City :Malott, Okanogan city
County :Okanogan County
State :Washington (WA)
 
Land Area : 417.48 sq mi
Water Area : 6.18 sq mi
Latitude :48.3151294
Longitude :-119.5799422
 
Population (2010):4,851
Population Estimate (2012) :4,837
Population Density : 11.62/sq mi
Housing Units (2012) :2,145
Median Household Income (2012) :$42,438 (Washington : $59,374, USA : $53,046)
Median Family Income (2012) :$47,176 (Washington : $71,939, USA : $64,585)
Median House Price (2012) :$165,800 (Washington : $272,900, USA : $181,400)